Chronische lichamelijke aandoeningen

CHRONISCHE LICHAMELIJKE AANDOENINGEN


Vanuit een biopsychosociaal model wordt er nagegaan waar het lichamelijke obstakel zich bevindt, hoe jij hier als persoon mee omgaat en wat jouw interacties zijn met je omgeving.

Met dit model wordt aangegeven dat we breder kijken dan enkel de lichamelijke aan- of afwezigheid van een ziekte of pijn. We verdiepen ons in hoe het is voor jou als unieke persoon om te kunnen omgaan met je biologische lichaam. Verder gaan we ook na hoe het voor jouw sociale omgeving is om hiermee om te gaan én hoe deze naasten invloed hebben op jouw ziektebeeld.

Er is een hele resem aan lichamelijke aandoeningen die een mens treffen. Graag ga ik na wat de invloed van het ziektebeeld en het voorbije ziekteproces was op jou. Om dan vast te stellen waar jij graag verandering in wilt ervaren. Indien nodig kan er gericht doorverwezen worden naar andere zorgverleners (o.a. kinesist, psychiater…) om je zo trachten te helpen omgaan met de aandoening op een aangename, menselijke manier.